Utvärderingar/Kommentarer

Mitt allmänna omdöme om kursen på en 10 gradig skala är:
Genomsnitt 9 supernöjd

De viktigaste förändringarna som kursen medfört är följande:
Mer stabil som person.
Veta grunder för själva tänkandet.
Det mentala styr mycket mer än jag någonsin trott.
Jag har börjat jobba med min självbild.
Blivit medveten om vad jag tänker hur det påverkar mig o min omgivning.
Släppt rädslan o osäkerheten i ridningen.
Känner mig trygg och orädd.
Medveten om hur mycket som går att förändra hur jag själv beter mig.
Använder positiva tankar i ridningen.
Vågar mer i ridningen.

Hur skulle du vilja beskriva din personliga utveckling genom kursen?
Jag känner mig lugn och avslappnad.
Jag tillåter mig att misslyckas.
Tillåter mig att vara den jag vill vara.
Stärkt självbild.
Slutat försöka ändra på andra.
Medvetenheten om mig själv har ökat.
Ridningen har blivit mycket bättre.
Har fått en annan harmoni i livet behärskar mina raseri utbrott.
Gör aktiva val.
Fått mer självförtroende.
Tänker inte så mycket som förr när jag rider förr tänkte jag så mycket å jag glömde rida.
Sätter upp tydliga mål.

Har omgivningen märkt någon förändring i positiv riktning?
Mina barn upplever mig som lugnare o mindre arg.
Min man tycker att jag är lugnare .
Att jag inte längre beter mig som ett bortskämt barn.
Min tränare säger att det blivit mycket bättre med ridningen.
Mamma o pappa säger att jag blivit förändrad på ett bra sett

Kan du rekommendera kursen till andra?.
Ja absolut.

Hur uppfattade du kursledaren?
Bra, uppmärksam.
Såg o lyssnade på alla.
Bra på at ställa frågor som fick mig att börja tänka.
Lugn harmonisk saklig positiv .
Kunnig.
Positivt auktoritär.
Erfaren.
Förebildsmässig.
Trygg i sig själv