Utvärderingar/Kommentarer

Jag har alltid varit en ”doer” men har blivit en bättre ”doer”

 

Jag känner att jag har fått en mycket bättre självkänsla jag känner mig stark!

 

Du ställde mig frågor jag själv inte vågat ställa som verkligen tagit mig framåt!

 

Jag som tycker att jag får så mycket gjort men nu har det ju verkligen hänt saker!

 

Det blir att jag tänker på ett annat sett!

 

Nu sätter jag upp mål och skriver ner dem o sen bara händer det!

 

Så här enkelt hade det inte gått så här fort framåt om jag inte haft en coach!

 

Du har verkligen gett mig ett nytt liv!

 

Du öppnade mitt inre, gläntade på dörren lite mer än jag klarade på egen hand.

 

Jag är på väg mot ett sundare liv – du gav mig verktygen att handleda mig själv!

 

Nu är jag medveten om att jag har ett eget val i alla situationer.