Utvärderingar/Kommentarer

Mitt allmänna omdöme om kursen på en 10 gradig skala är:

Genomsnitt 8

De viktigaste förändringarna som kursen medfört är följande:

 • Ändrat mina tankar.
 • Lärt mig mina svaga o starka sidor.
 • Lärt mig hur jag ska arbeta med mina svaga sidor.
 • Jag ser klarare på mycket.
 • Känner att jag kommit fram till vad jag behöver jobba med för att utvecklas och att jag även fått verktyg för att hjälpa mig på vägen.
 • Tänker annorlunda tar inte åt mig allt.
 • Tänker på mina målbilder som jag jobbar mot.

Hur skulle du vilja beskriva din personliga utveckling genom Nya nycklar?

 • Är inte lika orolig för allt tron på mig själv är stor.
 • Bra hjälpmedel för att kunna arbeta vidare med min personliga utveckling.
 • Jag försöker liva i nuet.
 • Försöker se positivt.
 • Blir inte arg på mig själv när jag gjort något fel.
 • Vet hur jag ska hantera stress.

Har omgivningen märkt någon förändring i positiv riktning?

 • Ja att det märks att jag fått bättre självkänsla.
 • Jag är gladare.
 • Jag är mer harmonisk.

Kan du rekommendera kursen till andra?

Ja absolut.

Hur uppfattade du kursledaren?

Mycket bra har mycket erfarenhet och många exempel och historier att dela med sig.
Kunnig.